Минимальная пенсия чернобыльцам в украине

Пенсії особам, які були учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, призначаються відповідно до Закону № 796.
Враховуючи те, що до статей 54 та 59 зазначеного Закону внесено зміни, розглянемо їх детальніше.

Содержание

Військовослужбовцям-ліквідаторам

Статтею 59 Закону № 796 (у чинній редакції) визначено, що військовослужбовцям пенсії по інвалідності, а членам їхніх сімей пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї за їхнім бажанням можуть призначатися на умовах і в порядку, визначених законодавством для осіб, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, що їх вони дістали при виконанні обов’язків військової служби (службових обов’язків), або відповідно до ст. 54 цього Закону.

Крім того, з урахуванням змін починаючи з 01.10.2017 р.

особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок цього стали особами з інвалідністю, пенсія по інвалідності обчислюється відповідно до Закону № 796 або за бажанням таких осіб — з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Слід нагадати, що раніше чинною редакцією ст.

 59 Закону № 796 було визначено право на таку пенсію лише особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження дійсної строкової служби, внаслідок чого стали інвалідами.

При цьому пенсія за їхнім бажанням могла обчислюватися виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, який було встановлено на час їхнього перебування в зоні відчуження.

Порядок обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затверджено постановою № 1210 (далі — Порядок № 1210).

Постановою № 851 внесено зміни до Порядку № 1210, у зв’язку з чим вищезазначеним особам із числа військовослужбовців строкової служби, які станом на 01.10.2017 р. отримували пенсію, призначену за нормами Закону № 796, її має бути перераховано з 01.10.2017 р.

У разі якщо такі особи отримували пенсії за нормами інших законів та виявили бажання перейти на пенсію за Законом № 796, пенсії з урахуванням норм ст. 59 цього Закону обчислюватимуться з дати звернення з відповідною заявою та необхідними документами.

Крім того, постановою № 851 визначено формулу, за якою така пенсія обчислюється у разі виявлення особою бажання проводити її розрахунок виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Пенсія обчислюється за такою формулою:

                               Кв
П = Зс
× Кзс × ———— ,
                            100 %

де П — розмір пенсії;

Зс — середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, визначається як середній показник за 2014, 2015 та 2016 рр.;

Кзс — середньомісячний коефіцієнт заробітної плати, який враховується під час обчислення пенсії;

Кв — розмір відшкодування фактичних збитків (у відсотках).

Середньомісячний коефіцієнт заробітної плати, який враховується під час обчислення пенсії (Кзс), визначається за формулою:

              Зп(мін) × 5Кзс = ——————– ,

                   Зс

1

де Зп(мін) — розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року;

Зс1 — середня заробітна плата (дохід) у середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески за рік, що передує відповідному року.

Розмір відшкодування фактичних збитків (Кв) визначається як відсоток втрати праце­здатності, визначений органами медико-соціальної експертизи.

Чоловік під час проходження строкової служби у період з 23 травня по 2 червня 1986 р. брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, внаслідок чого у квітні 2013 р. став особою з інвалідністю ІІ групи. Органами медико-соціальної експертної комісії встановлено відсоток втрати працездатності на рівні 70 %.

Враховуючи те, що чоловік брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС як солдат строкової служби та заробітну плату не отримував, пенсія обчислювалася виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час його роботи в зоні відчуження, як було визначено ст.

 59 Закону № 796 (у редакції, що діяла до 11.10.2017 р.).У 1986 р. мінімальна заробітна плата становила 70 крб.

Заробітна плата для обчислення пенсії визначалася за формулою, визначеною Порядком № 1210, таким чином:70 крб × 5 = 350 крб;350 крб : 179 крб (показник середньо­місячної заробітної плати робітників та службовців, зайнятих у галузях національної економіки, за травень — червень 1986 р.

) × 928,81 грн (середня заробітна плата (дохід) у середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески, за 2006 р., що застосовується для обчислення пенсії відповідно до Закону про пенсійне страхування) = 1 816,11 грн.

Розрахований розмір пенсії становив 1 271,28 грн (1 816,11

грн × 70 %).При цьому мінімальний розмір пенсії для осіб з інвалідністю ІІ групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС становить 2 323,20 грн (1 452 грн (розмір прожиткового мінімуму, який застосовується для перерахунку пенсій з 01.10.2017 р) × 160 %).Отже, пенсія чоловіку нараховувалася в мінімальному розмірі, до якого встановлюються надбавки та підвищення, на які він має право.З урахуванням змін, внесених постановою № 851, з 01.10.2017 р. пенсія чоловіку обчислюється виходячи з мінімальної заробітної плати, встановленої на 01.01.2017 р., — 3 200 грн. Розрахунок здійснюється таким чином.

Коефіцієнт заробітної плати, який враховується під час обчислення пенсії: (3 200

грн × 5) : 4 482,35 грн = 3,56956, де 4 482,35 грн — середня заробітна плата (дохід) у середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено внески за 2016 р.Заробітна плата для обчислення пенсії: 3,56956 × 3 764,40 грн = 13 437,25 грн, де 3 764,40 грн — середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, визначена як середній показник за 2014, 2015 та 2016 рр.Розмір пенсії становить 9 406,08 грн (13 437,25 грн × 70 %).

Крім того, до пенсії чоловіку встановлюються надбавки та підвищення, на які він має право. 

Слід звернути увагу на те, що у разі зміни розміру мінімальної заробітної плати проводиться перерахунок зазначених пенсій виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Також постановою № 851 гарантовано мінімальний розмір пенсії учасникам ліквідації наслідків інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї.

Мінімальний розмір пенсії з 01.10.2017 р. для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї наведено у таблиці.

Група інвалідності Мінімальний розмір пенсії
І група 180 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність
ІІ група 160 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність
ІІІ група 145 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність

У зв’язку із втратою годувальника

Законом № 2015, який набере чинності з 01.01.2018 р., внесено зміни до ст. 54 Закону № 796.

Цією статтею в чинній редакції передбачено, що пенсії, зокрема, у зв’язку із втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986 — 1990 рр., у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається відповідно до законодавства.

Отже, згідно з положеннями ст. 54 Закону № 796 для призначення пенсії в разі втрати годувальника має бути встановлено причинний зв’язок смерті померлого годувальника з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Змінами, які наберуть чинності з 01.01.2018 р., надано право на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника дружинам (чоловікам), які втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії І, незалежно від причинного зв’язку смерті із Чорнобильською катастрофою.

Наразі така пенсія призначається за наявності експертного висновку щодо встановлення причинного зв’язку смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (далі — експертний висновок).

Починаючи з 01.01.2018 р. при призначенні пенсії в разі втрати годувальника експертний висновок до органів Пенсійного фонду надавати не потрібно.

Проте слід зауважити, що експертний висновок не потрібно надавати лише у випадку смерті годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії І, тобто за тих годувальників, щодо яких за життя встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, і лише їх дружинам (чоловікам).

У разі смерті особи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС ІІ та ІІІ категорій при призначенні пенсії у разі втрати годувальника за нормами ст. 54 Закону № 796 надання експертного висновку залишається обов’язковим. Надається експертний висновок також при призначенні пенсій у разі втрати годувальника, зокрема дітям, батькам тощо померлого годувальника.

Слід звернути увагу, що ст. 52 Закону № 796 передбачено право на щомісячну компенсацію в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи непрацездатних членів сім’ї годувальника, які були на його утриманні. При цьому дітям щомісячна компенсація призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.

Зміни до ст. 52 Закону № 796 не вносились, і відповідно при призначенні компенсації надання експертного висновку залишилось обов’язковим для всіх без винятку членів сім’ї померлого годувальника.

Закон про пенсійне страхування — Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Закон № 796 — Закон ВР УРСР від 28.02.91 р.

№ 796-XII «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Закон № 2015 — Закон України від 13.04.2017 р.

 № 2015-VIII «Про внесення зміни до статті 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Постанова № 851 — постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 р.

№ 851 «Про внесення змін до Порядку обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Постанова № 1210 — постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1210 «Про порядок обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Источник: http://www.visnuk.com.ua/uk/publication/100006556-zmini-v-priznachenni-pensiy-chornobiltsya

Пенсия Чернобыльцам 2 Категории Солдатам Срочной Службы В Украине

Существует два варианта пенсионных надбавок чернобыльцам в 2017 году – та, которая выдается людям, получившим инвалидность вследствие взрыва, и выплата для людей, достигших пенсионного возраста.

Близкие родственники пострадавших, но уже умерших чернобыльцев также обладают правом на специальное пособие по потере главного кормильца семьи. Бывает и так, что выплачиваются одновременно 2 пенсии чернобыльцам, так как человек-инвалид по здоровью достигает пенсионного возраста.

Члены семьи чернобыльца вправе получать страховое и государственное пособие.

Если все условия соблюдены, человек имеет законное право на получение льготной пенсии, предусмотренной для чернобыльцев государством.

С этой целью необходимо пойти в ближайшее отделение Пенсионного фонда, составить заявление, предъявив трудовую книжку и паспорт.

Пострадавшему необязательно приходить в Пенсионный фонд самостоятельно, он может сделать все необходимые манипуляции через доверенное лицо.

Кабмин повысил пенсии чернобыльцам, детям войны — и военнослужащим

Также установлено, что ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, которая назначается на каждого нетрудоспособного члена семьи, находящегося на его иждивении, не может быть меньше 10% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (76, 4 грн.)

Кроме того, устанавливается повышение пенсий неработающим пенсионерам, проживающим на территориях радиоактивного загрязнения: тем, кто проживает в зоне безусловного (обязательного) отселения, — 13,2 грн.; тем, кто проживает в зоне гарантированного добровольного отселения — 10,5 грн.; тем, кто проживает в зоне усиленного радиоэкологического контроля, — 5,2 грн.

Чернобыльцы, дети войны — и военнослужащие получат надбавку к пенсии

Кроме того, устанавливается повышение пенсий неработающим пенсионерам, проживающим на территориях радиоактивного загрязнения: тем, кто проживает в зоне безусловного (обязательного) отселения — 13,2 грн.; тем, кто проживает в зоне гарантированного добровольного отселения — 10,5 грн.; тем, кто проживает в зоне усиленного радиоэкологического контроля — 5,2 грн.

В частности, “чернобыльцам” I категории назначается ежемесячная дополнительная пенсия в таких размерах: инвалидам I группы — 30% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (229,2 грн.), инвалидам II группы — 20% (152,8 грн.

), инвалидам III группы, детям-инвалидам, лицам, страдающим лучевой болезнью, — 15% (114,6 грн.). Кроме того, для “чернобыльцев” II категории установлена дополнительная пенсия в размере 15% прожиточного минимума (114,6 грн.), III категории — 10% (76,4 грн.

), IV — 5% (38,2 грн.).

Кабмин установил доплаты к пенсиям чернобыльцам, детям войны и отставным военным

Для лиц, имеющих право на пенсию, согласно закону о пенсионном обеспечении уволенных с военной службы, назначается минимальный размер пенсии в следующих размерах: за выслугу лет – в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (764 грн.).

По инвалидности минимальный размер пенсии не может быть ниже: для инвалидов войны с числа солдатов и матросов срочной службы I группы – 120% (916,8 грн.), II группы – 110% (840,4 грн.), для III группы – 105% (802,2 грн.); для других инвалидов с числа солдатов и матросов срочной службы I группы – 110% (840,4 грн.

), II группы – 105% (802,2 грн.), III группы – 100% (764 грн.).

Также установлено, что ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, которая назначается на каждого нетрудоспособного члена семьи, который находился на его содержании, не может быть меньше 10% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (76,4 грн.).

Какими будут пенсии чернобыльцев

– относительно первоочередного бесплатного предоставления санаторно-курортных путевок или получение компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения гражданам, отнесенным к категории 2, а для категории 3,4 – при условии, что размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу;

– выплата денежной компенсации родителям пострадавших детей, которые не посещают детские дошкольные и общеобразовательные учебные заведения (в том числе тех, которые не находятся в учетном составе школ), если дети не находятся на полном государственном обеспечении, осуществляется в порядке и размерах, установленных Кабинетом Министров Украины.

Пенсия по инвалидности военнослужащим в 2019 году

 1. обеспечивается из средств федерального бюджета или Пенсионного фонда России (ПФР);
 2. назначается лицам, признанным инвалидами военно-медицинской комиссией (ВМК);
 3. действует ограниченно до:
  • снятия инвалидности;
  • достижения пенсионного возраста, установленного законодательством.
 • почтовым переводом;
 • банковской транзакцией (на счет или карту);
 • посредством услуг предприятия, имеющего лицензию на доставку денег (только для бывших срочников).

Внимание: если пенсионер-получатель признается трудоспособным, то выплаты прекращаются в месяц подписания справки о восстановлении здоровья.

Чернобыльская пенсия: условия назначения

Более 115000 человек были переселены в отдаленную безопасную местность. На ликвидацию последствий трагедии мобилизовали 600 тысяч человек. Образовавшееся в результате взрыва смертоносное облако прошло через территории Европы, Беларуси, Украины и Российской Федерации.

Вдове, потерявшей супруга в результате связанной с последствиями аварии болезни, выплачивается двойной размер всех причитающихся мужу компенсаций. Если потеря кормильца произошла по иной причине, вдове выплачивается половина «чернобыльской» пенсии, назначенной мужу.

Чернобыльцам повысят пенсии: известны подробности

Президент Украины Петр Порошенко одобрил повешение пенсий чернобыльцам. Помощь коснется лиц с инвалидностью, которая наступила вследствие заболевания или увечья в результате Чернобыльской катастрофы. Повышение пенсий коснется также семей, лишившихся кормильца из числа ликвидации пожара на Чернобыльской АЭС.

В документе также предусмотрено возрождение и реабилитация территорий, которые подверглись мощному радиоактивному излучению в результате аварии на атомной станции. Чернобыльский радиоционно-экологический биосферный заповедник является уникальным природно-заповедным объектом. Поэтому его необходимо реабилитировать после тяжелых последствий страшной аварии.

Минимальная пенсия чернобыльцам в украине

Вдовы чернобыльцев имеют право на половину пенсии супруга (не той, что он получал, а той, которую ему должны были платить по Закону о чернобыльцах); в случае смерти мужа от заболевания, полученного в Чернобыле, вдове должны выплатить 60 минимальных зарплат и все недоплаченные супругу пенсии, пособия на оздоровление и ко Дню Победы. Все члены семьи умерших ликвидаторов и инвалидов войны имеют право на выплату трех минимальных пенсий по возрасту к 9 Мая.

Что касается ликвидаторов последствий аварии, то каждый из них, в зависимости от его категории, имеет право как на дополнительную пенсию за потерю здоровья, так и на ежегодные выплаты на оздоровление (в размере 3 минимальных зарплат – для ЛПА на ЧАЭС 3 категории, в размере 5 – для ЛПА на ЧАЭС 2 категории).

Интересное:  Льготы для студентов на электричку в твери

Пенсия пострадавшим в результате радиационных и техногенных катастроф

Лица, относящиеся к данной категории населения, имеют право на государственные выплаты по старости и по инвалидности. В случае смерти человека, пострадавшего от событий на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС), члены его семьи имеют право на государственную пенсию по случаю потери кормильца.

Кроме этого, пострадавшим может назначаться страховая пенсия по инвалидности, которая рассчитывается идентично выплаты по старости, однако условия назначения ее — это наличие хотя бы одного дня страхового стажа. При это размер фиксированная выплата для различных групп инвалидности будет отличаться:

Народ! Прекратите ругаться! Ещё только проект, непонятно почему только офицерам, а о солдатах опять забыли. Так зачем же гавкать друг на друга? За действия правительства ни один ликвидатор,как известно, не отвечает. Так, что давайте жить дружно и уважать всех пострадавших от аварии на ЧАЭС!

А за бывших солдат-срочников кто нибудь ещё помнит в этой стране. Какая у них пенсия по инвалидности кто нибудь интересовался. Детей запихнули в зону с первых дней а сейчас на минималке все. И никаких выслуг и прочиьх надбавок. Это потому что в Чернобыле работали бесплатно. Теперь и пенсию не из чего насчитывать. АБСУРД — НЕ ПРАВДА ЛИ. КАК НИ ПИСКОРБНО НО ЭТО ФАКТ.

Законопроект о пенсиях военным: изменения коснутся ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС

Кроме того, Рева акцентировал внимание на обеспечении жильем чернобыльцев, отметив, что соответствующая программа должна действовать так же, как и в отношении участников боевых действий, которые имеют инвалидность, то есть — выделяются средства за которые нуждающиеся сами покупают себе жилье.

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Верховная Рада продлила действие соглашения между Украиной и Нидерландами о Международной миссии защиты расследования катастрофы самолета MH 17. Соответствующий законопроект поддержали 257 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

02 Мар 2019      hiurist         106      

Источник: https://urist-piter.ru/vozmeshhenie-vreda/pensiya-chernobyltsam-2-kategorii-soldatam-srochnoj-sluzhby-v-ukraine

Повысят Ли Пенсию Чернобыльцам В 2019г Украина

В документе также предусмотрено возрождение и реабилитация территорий, которые подверглись мощному радиоактивному излучению в результате аварии на атомной станции. Чернобыльский радиоционно-экологический биосферный заповедник является уникальным природно-заповедным объектом. Поэтому его необходимо реабилитировать после тяжелых последствий страшной аварии.

Если полная или частичная потеря трудоспособности официально подтверждена в виде одной из групп инвалидности и вызвана последствиями аварии на ЧАЭС , граждане имеют право обратиться за установлением пенсии по инвалидности. При этом также допускается выбор варианта пенсионного обеспечения — по нормам Федерального закона № 400-ФЗ или Федерального закона № 166-ФЗ.

Повышение пенсий чернобыльцам: подробности перерасчета

В рамках запуска масштабной индексации пенсий, которая стартовала 1 марта, одна из категорий украинских пенсионеров получит среднюю надбавку на уровне выше 900 грн. Речь идет о гражданах, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

Согласно Закону Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС», пенсионерам-чернобыльцам предусмотрен отдельный перерасчет пенсий. Уточняется, что эта категория граждан получит прибавку в размере 928,81 грн. Размер прибавки рассчитывался по отдельной формуле с учетом средней заработной платы за 2006 год.

Что будет с пенсиями чернобыльцев, в Раде рассмотрели законопроект

«Размер минимальной дополнительной пенсии за вред, причиненный здоровью для участников ликвидации (категории 1), не может быть ниже 100%, а для категорий 2, 3, 4 — не ниже 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность», — сказано в законе.

Кроме того, было предложено восстановить действие некоторых льгот и компенсаций пострадавшим детям и их родителям.

В частности, полное государственное обеспечение детей до поступления их в школу (не старше 8 лет), бесплатный проезд ребенку и сопровождающему лицу к месту лечения (реабилитации) и обратно с правом внеочередного приобретения билетов, бесплатное приобретение без ограничений лекарственных средств по рецептам врачей, обеспечения полного медицинского обследования, диагностики, реабилитации, стоматологической помощи и при необходимости обеспечения лечением за границей.

В Пенсионном фонде рассказали, кому и насколько повысили пенсии с 1 марта11:26 — 7 марта 2019 17832Украинские гривни.Инф. «ФАКТОВ»

В Украине проведет перерасчет пенсий — из 10,2 млн пенсионеров выплаты повышены более 8,9 миллионам людей.

Индексация пенсий не проводилась ряду «спецпенсионерам»: госслужащим, должностным лицам органов местного самоуправления, прокурорам, судьям и народным депутатам.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины не будет пересчитывать размеры пенсий для военных пенсионеров в марте и апреле 2019 года.

Водитель,крановщик,водитель-крановщик,сварщики от 3 до 6 раз,бетонщики,дезактиваторщики . и . и. и. И ВСЕМ-3817,35. КАК такое может быть. . странное осущастнення. Водители и 1 кл и 2 кл и 3 кл-уже только среди водителей должна быть пенсия разной .

Я это не из шкурничества сейчас . просто кастелянша из з. мыса тоже-3817,35 и без квалификации. Я понял БЫ,что они действительно что то ТАМ считают . а получается ревка с потолка цыфирь вывел,вот и делают «вумный» фейс-«реформаторы» на крови . мляаааа.

увеличение должно быть на 17,4%…..т.е. у максимальщиков увеличится на 1,5-2 тыс. грв., а у кого 3-5 тыс. на 300-500 грв., ……вот те в среднем на 928 грв. …..вот те и средняя температура по палате, а потом главврач рева и это отменит.

Ещё в 1986 году весь мир выделял средства на помощь ликвидаторам на ЧАЭС !Где деньги – разворовали ревы .

Весь мир признал нас героями – зашившими весь мир !!Присылали гуманитарную помощь – а такие комсомольцы как рева грабили Цернобыльцев !!Есть Закон – который отменить нельзя – он справедливый !! А рева -нехороший человек -говорит, что надо его менять .

А ты -сволочь – хоть один день его выполнял ? чтобы как то обосновать его замену !!Мы много получали ( ты сволочь по 100 000 грн !) по 3000- 5000 (некоторые )грн . и зто много против твоих 100 000 и твоих помощников .

Европейский суд признал ваши действия – не законными и штрафует Украину за ваши действия !На Конституцию ваша бригада с бригадиром – положили .

И вы имеете право говорить о нас Чернобыльцах так не уважительно?Одна пани из ВР ,сказала что настоящие Черннобыльцы – уже выздохнули ,а оставшиеся никак не выздохнут !!Вот вам паны-уже руководят Народом!!Ни какого уважения к “электорату” -а сей час – ВЫБЕРИ МЕНЯ ,я за вас когда нибудь ,к следушим выборам ,вспомню !!Люди этих майданутых ( на самом дели на всю голову !)надо гнать и заставить ответиь за 28 лет их – сволочей- за все свои противо правные действия . Смерть фашистским майданутым !!

Пенсии чернобыльцам в 2019 году

Поэтому пенсии чернобыльцев с 1 апреля 2019 года вырастут на 2%. В рублях это означает прибавку на 259 рублей — до 13209 рублей. Те, кто проживал в зоне радиоактивного загрязнения, получит прибавку в 207 рублей. Их пенсия вырастет до 10567 рублей в месяц.

Ликвидаторы, которые работали в зоне отчуждения в 1988-1990 гг., выходят на пенсию на пять лет позже тех, кто работал там раньше. Но на пять лет раньше старого пенсионного возраста. Для мужчин это 55 лет, для женщин — 50 лет.

Чернобыльцам дали объяснение, почему не повышаются их пенсии

Чернобыльцы обратились в Пенсионный Фонд по поводу перерасчета пенсии по-новому (для ликвидаторов аварии на ЧАЭС). Однако независимые консультанты им объяснили, что повышение соцвыплаты положено не всем, передает издание «На пенсии».

Порядок расчета этих пенсий утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 23 ноября 2011 года №1210 «О повышении уровня социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы».

Повышение и индексация пенсии чернобыльцам в 2019 году в России: последние новости

Небольшое увеличения суммы государственного обеспечения ожидают люди, прошедшие военные действия и ставшие жертвами после ликвидации аварийной сложной ситуации. Чернобыльцы одновременно с денежными выплатами получают немало выгодных льгот:

Отчисления переводятся на счет льготника по его желанию. Этот человек имеет право сохранить за собой льготы и не получать положенные начисления. Но нередко чернобыльцы не идут по данному пути, так как сложно использовать льготы или в них нет необходимости, и проще взять денежные средства. В зависимости от выбранных льгот, будет зависеть сумма получаемой выплаты.

Пенсии чернобыльцам

 • пенсионеры, которые ранее лечили заболевание, вызванное радиационным облучением вследствие катастрофы от Чернобыльской АЭС;
 • выше среднего пенсия выплачивается для инвалидов, которая получили инвалидность вследствие происшествия;
 • лица, осуществлявшие ликвидацию трагедии в 1986-1990 годах;
 • пенсионеры, которые на данный момент работают в зоне отчуждения;
 • люди, эвакуированные сразу после трагедии, а также дети, рожденные уже после эвакуации – на момент аварии находились в утробе матери;
 • в числе нововведений сегодня присутствует льгота для лиц, которые проживают или только работают в районах с льготно-экономическим статусом;
 • ранее добровольно покинувшие зоны с повышенной радиацией;
 • до сих пор получают пенсии нетрудоспособные граждане, которые ранее потеряли кормильца, участвовавшего в работах в чернобыльской зоне;
 • нетрудоспособные родственники тех граждан, которые умерли вследствие воздействия радиации от катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Граждане, которые проживают или работают в зоне отселения на данный момент, могут претендовать на максимальное сокращение пенсионного возраста на 7 лет. Если будущие пенсионеры проживают в зоне с правом на отселение, они могут подать документы раньше на 5 лет. В регионах с льготным социально-экономическим статусом граждане могут оформлять пенсию ранее на 3 года от положенного в законодательстве России.

Новый механизм начисления пенсий чернобыльцам

 • тем, кто проживает в зоне безусловного (обязательного) отселения — 13,2 грн.;
 • тем, кто проживает в зоне гарантированного добровольного отселения — 10% грн.;
 • тем, кто проживает в зоне усиленного радио экологического контроля — 5,2 грн.
 • с дня аварии не менее 12 месяцев подряд по его желанию пенсия может начисляться исходя из заработной платы за любой полный календарный месяц работы в указанной зоне;
 • на промышленной площадке Чернобыльской АЭС не менее 12 месяцев в период с 26 апреля 1986 года по 1 августа 1987 года, по его желанию пенсия может начисляться за любой полный календарный месяц работы в зоне отчуждения. Если такой пенсионер выводился из зоны Чернобыльской АЭС по медицинским показателям в связи с переоблучением, по его желанию пенсия может быть начислена исходя из заработной платы за любой полный календарный месяц работы на промышленной площадке Чернобыльской АЭС;
 • менее 12 месяцев подряд, пенсия начисляется исходя из заработной платы за полные календарные месяцы подряд в зоне отчуждения;
 • менее календарного месяца в 1986-1990 годах, по желанию пенсия может быть начислена исходя из заработной платы, полученной за работу в зоне отчуждения, за все фактически отработанное время, без прибавления суммы заработной платы за период работы за пределами зоны отчуждения. В таком случае заработная плата за все фактически отработанное время делится на число отработанных дней, а полученная сумма умножается на 25,4. В случае, если количество отработанных дней составляет боле 25,4 пенсия начисляется исходя из заработной платы за фактически отработанное время;
 • менее месяца и заболел лучевой болезнью, пенсия по-прежнему будет начисляться в соответствии со статьей 57 ЗУ «О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы».

:  Сколько Добавляют К Пенсии После 80 Лет

Пенсия чернобыльцам в 2019 году: размер, будет ли повышение, правила выплат

Граждане, которые особо сильно пострадали из-за случившейся техногенной аварии и впоследствии получили группу инвалидности, получают особые выплаты. Два года назад выплачиваемая пенсия лицам, имеющим инвалидность 1-й и 2-й группы, превысила двенадцать тысяч рублей. Лица с 3-ей группой инвалидности получают по шесть тысяч рублей.

 • сертификат чернобыльца, который дает право повысить качество проживания;
 • скидку в пятьдесят процентов на услуги коммунальных служб каждый месяц. В случае, когда лицо живет в месте, где нет отопления, то полагающуюся льготу можно использовать для покупки топлива;
 • устройство на работу в порядке преимущества. Реализуется при сокращении штата и не имеет отношения к трудовому стажу;
 • вступление вне очереди в различные кооперативы (садоводческие, гаражные, строительные);
 • право вне очереди получать земельные участки, которые используются для строительства;
 • обслуживание вне очереди в медицинских учреждениях и аптеках;
 • устройство на работу вне очереди, выплаты каждую неделю на питание детей в учреждении дошкольного, санитарного или лечебного типа. Стоит знать, что средняя зарплата сохраняется для данных лиц на протяжении четырех месяцев;
 • вдовы, которые не имеют возможности осуществлять трудовую деятельность и являются иждивенками погибшего чернобыльца с группой инвалидности, имеют право получать выплаты от государства раз в месяц. Количество выплачиваемых средств имеет прямое отношение к количеству членов семьи и группе инвалидности погибшего гражданина.

Чернобыльцам пересчитают пенсии

Напомним, с октября минимальная пенсия ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС в Украине выросла на 11%. В частности, минимальный размер выплат чернобыльцам I группы увеличился до 4 138 грн, II группы — до 3 702 грн, III группы — 3 267.

Так, изменения коснутся пенсий лицам, принимавшим участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, других ядерных аварий и испытаний, военных учениях с применением ядерного оружия во время прохождения действительной срочной службы и вследствие чего стали лицами с инвалидностью.

Пенсии не будут повышать детям войны и чернобыльцам

В Законы есть три причины для временного отказа в пенсии: не выполнены требование о стаже (15 лет для пенсии в 65 лет и 26 лет — в 60 лет), если была предоставлена ​​ложная информация, а также в случае, если человек не проживает по месту регистрации (живет на не подконтрольной Украины территории или длительное время находилась за пределами страны).

Пенсии не будут повышать гражданам, у которых прожиточный минимум не зависит от пенсии. В эту категорию попали 4 группы граждан: дети войны, чернобыльцы, вдовам и семьям чернобыльцам. Также индексацию не будут проводить работающим пенсионерам. Об этом сообщили представители GAE/

Зміни в призначенні пенсій «чорнобильцям»

Цією статтею в чинній редакції передбачено, що пенсії, зокрема, у зв’язку із втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986 — 1990 рр., у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається відповідно до законодавства.

Мінімальний розмір пенсії з 01.10.2017 р. для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї наведено у таблиці.

10 Июн 2019      lawurist7         69      

Источник: https://lawyer78.ru/pereplanirovka-kvartiry/povysyat-li-pensiyu-chernobyltsam-v-2019g-ukraina

Когда поднимут пенсию чернобыльцам? – Одесская Жизнь

Ежегодно в конце апреля вспоминают трагическую дату в истории Украины – аварию на Чернобыльской АЭС в 1986 году. В результате этой катастрофы много людей погибло, а пострадавшие до сих пор ощущают ее последствия на своем здоровье.

На законодательном уровне и для ликвидаторов, и для пострадавших прописаны различные льготы, а лицам с инвалидностью выплачивают пенсию. За последние полгода пенсии подняли пенсионерам по возрасту и военнослужащим.

Вырастет ли пенсия у чернобыльцев? – спрашивают наши читатели.

Что платят чернобыльцам с инвалидностью?

Назначение пенсий чернобыльцам регулируется Законом Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы».

При этом Порядок расчета пенсий для данной категории граждан определяется Постановлением Кабинета Министров «О повышении уровня социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» №210 от 23 ноября 2011 года.

Согласно Порядку, размер минимальной пенсии для ликвидаторов с инвалидностью составляет:

 • для I группы – 180% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, то есть от 1452 грн.* (2613,60 грн.);
 • для II группы – 160% (2323,20 грн.);
 • для III группы – 145% (1902,40 грн.).

Для других инвалидов, относительно которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, минимальная пенсия составляет 100% указанного прожиточного минимума (1452 грн.).

Кроме основной пенсии, чернобыльцам с инвалидностью (в том числе и детям) выплачивается ежемесячная дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью. Ее размеры составляют от 56,94 грн. до 474,50 грн., в зависимости от категории получателя. Фиксированные суммы прописаны в Постановлении №112 от 25 марта 2014 года. С тех пор они не менялись.

Напомним, что общий размер пенсии (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации и других доплат к пенсии, установленных законодательством, кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной) у инвалидов – участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (категория 1), в отношении которых установлена ​​причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, не может быть ниже:

 • для I группы – 285% прожиточного минимума для лиц утративших трудоспособность (4138,20 грн.)
 • для II группы – 255% (3702,60 грн.);
 • для III группы – 225% (3267 грн.).

Эти пенсии регулярно повышаются вместе с размером прожиточного минимума.

Некоторым чернобыльцам пенсия может быть рассчитана и по нормам обычного Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Но такие граждане все равно имеют право на снижение пенсионного возраста в зависимости от того, сколько они проработали при ликвидации последствий аварии на ЧАЕС, сколько жили или работали в соответствующих радиоактивных зонах, когда и из какой зоны были эвакуированы.

Кого коснулись новшества?

Наряду с традиционным перерасчетом пенсий и надбавок, которые были привязаны к прожиточному минимуму и выросли осенью прошлого года, для некоторых категорий лиц, связанных с аварией на ЧАЭС, произошли и более важные изменения.

1.

С 1 октября 2017 года были пересчитаны пенсии тем гражданам, которые во время аварии на ЧАЭС проходили срочную службу в армии и из ее рядов были направлены на ликвидацию последствий катастрофы (согласно Постановлению «О внесении изменений в Порядок исчисления пенсий лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы» №851 от 15.11.2017 г.). Данное постановление предусматривает, что по желанию лиц указанных категорий, пенсия по инвалидности рассчитывается с учетом пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.

2. Дополнительную льготу получили вдовы чернобыльцев. Теперь такие женщины имеют право оформить пенсию по потере кормильца независимо от связи его смерти с Чернобыльской катастрофой.

Ранее такие пенсии назначались только при условии подтверждения связи смерти кормильца с болезнью, вызванной в результате чернобыльской аварии.

Такое новшество предусмотрено Законом Украины «О внесении изменения в статью 54 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» №2015-VIII от 13 апреля 2017 года. Эти изменения вступили в силу с 1 января 2018 года.

* Сейчас при расчете пенсий учитывается прожиточный минимум, установленный Законом Украины «О государственном бюджете Украины на 2017 год» на 1 декабря 2017 года (1373 грн.) и увеличенный на 79 грн., то есть 1452 грн.

*, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

6 комментарии

Источник: https://odessa-life.od.ua/article/9172-kogda-podnimut-pensiyu-chernobylcam